Projektovanie


Dôležitou súčasťou každej realizácie automatickej závlahy je dôkladná, vhodne načasovaná projektová príprava a jej výsledkom projekt závlahy. Ak uvažujete o závlahe v okolí novostavby, najvhodnejší čas na oslovenie závlahárskej firmy je počas riešenia projektu stavby.

Pri projektovej príprave závlahového systému je nutné zvážiť niekoľko bodov:
- zdroj , výdatnosť , čistota vody
- rozloženie , veľkosť, typ plôch porastov
- orientácia plôch z hladiska slnečného svitu, tieňa
- výber typu závlahy
- umiestnenie prvkov závlahy, ovládania, snímačov, šácht

Nevyhnutnosťou každej projektovej prípravy je návšteva a obhliadka pozemku, zistenie požiadaviek zákazníka a ak je potrebné aj zameranie pozemku.

Následne vypracujeme projekt závlahy a podľa projektu cenovú ponuku.


Ing. Erich Tábi

Višňová 20, Nitra
0907 042 589
tabi@stonline.sk