Montáž


Montujeme závlahy do plôch po alebo pred sadovými úpravami s manuálnym, automatickým ovládaním nasledovného typu:

- nadzemným postrekom s výsuvnými postrekovačmi - vhodné pre trávniky
- podzemnou kvapkovou závlahou - vhodné pre trávniky
- nadzemnú kvapkovú závlahu - vhodnú pre okrasné výsadby, sady, skleníky
- mikrozávlahu - vhodnú pre okrasné výsadby, skalky, skleníky
Ing. Erich Tábi

Višňová 20, Nitra
0907 042 589
tabi@stonline.sk